Kuvia koko perheen metsämieli vuoroveto-kriisikeskus/Hyväntuuliset tapahtumasta 20.5.17