Tarvittava koulutus

 

  • Metsämieli-menetelmän mukainen metsämieliohjaajakoulutus v. 2016
  • Logoterapeutti(LTI):

Voi toimia Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n hyväksymän  4-vuotisen (100 op.) koulutuksen käynyt henkilö.

Logoterapeutin erikoistumisopintoihin on sisältynyt logoterapian;

  • perus- ja syventävät opinnot,(1. ja 2.vuosi) 
  • keskustelunohjauskurssi (1 viikko) 
  • logoterapian soveltavat opinnot (3.vuosi työnohjauksellinen vuosi)
  • sekä oman elämänkerran logoterapeuttinen tarkastelu logoterapeutin ohjauksessa (4.vuosi, ohjaajana psykologi logoterapeutti LTI Tuula Katainen)

 

  • Logoterapeutti LTI oikeuden säilyttääkseen henkilön on osallistuttava joka toinen vuosi Logoterapiainstituutin järjestämälle täydennyskurssille.


Lisätietoja www.logoterapia.fi

www.metsamieli.fi